Cadastrul Verde al Municipului Bucureşti, a fost elaborat de Primăria Municipiului Bucureşti fiind prevăzut ca obligaţie a administraţiei publice locale stipulată în Planul Local de Acţiune pentru Mediu.

Realizarea acestei lucrări s-a efectuat în baza Contractului nr. 7129/30.10.2009 cu o durată de execuţie de 24 de luni şi a cuprins 6 livrabile.

Prin apariţia Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (republicată), administraţia publică locală a fost obligată să realizeze registrul spaţilor verzi, astfel proiectul s-a concretizat ca Registrul Spaţilor Verzi din Municipiul Bucureşti şi reprezintă o inventarire care cuprinde :
  • - spaţiile verzi din Municipiul Bucureşti aflate în domeniul public: parcuri, grădini, scuaruri, baze sportive, ansamblurilor de locuinţe, instituţii publice, etc;
  • - arborii izolaţi plantaţi pe aliniamentele arterelor de circulaţie, pe terenurile instituţiilor administraţiei publice, ale instituţiilor de învăţământ public, ale instituţiilor de cultură, ale ansamblurilor de locuinţe, ale lăcaşurilor de cult, ale cimitirelor etc.;
  • - arborii/arbuştii ocrotiţi;
  • - recomandări privind speciile de arbori şi arbuşti rezistenţi la condiţiile de microclimat din Municipiul Bucureşti;
  • - recomandări tehnologice privind întreţinerea spaţiilor verzi compacte şi a arborilor izolaţi;

Conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor (republicată), actualizată prin Legea 47/2012, administraţia publică locală are obligaţia de a inventaria şi spaţiile verzi de pe domeniul privat cât şi de a reactualiza registrului spaţilor verzi ori de cate ori apar modificări.

Prin urmare Municipalitatea Bucureşti îşi propune să inventarieze şi spaţiile verzi situate pe domeniul privat, în acest mod fiind posibilă stabilirea indicelui de spaţiu verde total pe cap de locuitor în capitală, aşa cum este menţionată cerinţa Uniunii Europene în O.U.G. nr.114/2007 privind modificarea şi completarea O.U.G.nr.195/2005 pentru protecţia mediului.